OБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ

VR ОБУЧЕНИЕ

Обучение за невъзможни ситуации и алтернативни реалности.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ ЗА VR?

Виртуалната реалност е технологична платформа, която ракрива нова парадигма за развитие на различни индустрии. Така пред вас се разкриват атрактивни възможности за брандова комуникация, маркетинг активации, продуктова презентация и демонстрация на функционалност и дизайн.

  • ИНОВАТИВНО
  • ЕФЕКТИВНО
  • ЗАПОМНЯЩО

РАЗБЕРЕТЕ КАК VR МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА БИЗНЕСА ВИ

VR ОБУЧЕНИЕ

Научете повече за нашите обучителни семинари за виртуална реалност.

Семинарите започват с въведение в историята и техническите спецификации на технологията. Втората част покрива пазарните възможности, приложения и бъдещи тенденции.

Материята на семинара може да бъде индивидуализирана спрямо конкретни индустриални сектори, дейности и цели на клиента.

Семинарът може да включи една или комбинация от трите услуги. Провеждане на лекция, предоставяне на доклад и провеждане на демонстрация на определени VR системи.

За целите на VR демонстрация, осигуряваме определени VR системи, персонал и подходящо съдържание.

ПРЕДИМСТВАТА НА VR ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ

Научете за актуални възможности за развитие на вашия бизнес.

БЪДЕЩЕ

Запознайте се с бъдещи тенденции пред технологията за да сте “крачка пред” конкуренцията.

СИМУЛАЦИИ

Изпробвайте различни VR симулации/ апликации за да се убедите в ефективността на приложението им за вашата сфера.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ VR ОБУЧЕНИЕ

Научете за невероятните възможности, които виртуалната реалност предлага на бизнеса ви.

“Всяка достатъчно развита технология е неразличима от магия.“

(3-ти закон на А. Кларк)

  0896 17 88 22        [email protected]

© 2017 VR Express - Virtual Reality Agency. Всички права запазени.

TOP