HOTEL DELLE NAZIONI FLORENCE 360 VR VIDEO

КЛИЕНТ: FisheyesTV

УСЛУГА: 360 градусово VR видео

ПРОЕКТ: Hotel Delle Nazioni Florence VR Video

РЕЖИСЬОР: Момчил Алексиев

МЯСТО: Hotel Delle Nazioni, гр. Флоренция, Италия

ДАТА: Май 2016

ЦЕЛ

VR видео реклама за хотел Delle Nazioni в гр. Флоренция, Италия. Поставяне на зрителя в "обувките" на гост на хотела. Цялостно представяне на клиентското изживяване.

РЕЗУЛТАТИ

Реализация и елементи на фокус: -средата около хотела -различни точки на облужване -интериор и атмосфера

“Всяка достатъчно развита технология е неразличима от магия.“
(3-ти закон на А. Кларк)

  0896 17 88 22        [email protected]

© 2017 VR Express - Virtual Reality Agency. Всички права запазени.

TOP