HOTEL STENDHAL ROME 360 VR VIDEO

КЛИЕНТ: FisheyesTV

УСЛУГА: 360 градусово VR видео 

ПРОЕКТ: HOTEL STENDHAL ROME 360 VR VIDEO

РЕЖИСЬОР: Момчил Алексиев

МЯСТО: Hotel STENDHAL, гр. Рим, Италия

ДАТА: 2017 г.

 

ЦЕЛ

Изработка на рекламно VR видео за хотел- "Stendhal" в Рим, Италия. Проектът цели да се представят отличителните черти и предимства на клиента, както и цялостната атмосфера.

РЕЗУЛТАТИ

Елементи на фокус: -удобството на локацията -средата около хотела -различни точки на облужване -интериор и атмосфера

“Всяка достатъчно развита технология е неразличима от магия.“
(3-ти закон на А. Кларк)

  0896 17 88 22        [email protected]

© 2017 VR Express - Virtual Reality Agency. Всички права запазени.

TOP