NATIONAL GEOGRAPHIC  - PROJECT MARS

КЛИЕНТ: All Channels Communication

УСЛУГА: Промоционално Събитие

ПРОЕКТ: National Geographic: MARS Series Promotion

МЯСТО: Paradise Mall, гр. София

ДАТА: 18 Ноември - 1 Декември 2016

ЦЕЛ

Осигуряване на VR десктоп системи и комбинирането им със специално устройство, което симулира различни нива на гравитация. Събитието целеше промотиране на ТВ серии- “Марс”, излъчвани по National Geographic. Освен VR изживяването, на посетителите беше представено и българското космическо меню, дозиметрична апаратура, както интересни фотографии от червената планета.

РЕЗУЛТАТИ

Фокусът на промоцията беше насочен към VR приложенията, като нови и различни изживявания. Едното изживяване се състоя в кацане на Марс без използване на допълнителни периферии. Второто представи разходка на Марс чрез VR система и устройството за постигане на съответната гравитация там. Посетителите успяха да изпитат едно невъзможно изживяване, което стимулира сетивата им по напълно нов начин. Това целеше да остави траен спомен от промоцията ,като допринесе за разпалване на интереса на посетителите към последвало гледане на самия сериал. За период от 2 седмици успяхме да “пренесем” на Марс близо 2300 човека.

“Всяка достатъчно развита технология е неразличима от магия.“
(3-ти закон на А. Кларк)

  0896 17 88 22        [email protected]

© 2017 VR Express - Virtual Reality Agency. Всички права запазени.

TOP