VIRTUOSA 360 VR VIDEO 

КЛИЕНТ: Virtuosa

УСЛУГА: 360 градусово VR видео

ПРОЕКТ: Virtuosa 360 VR video

РЕЖИСЬОР: Момчил Алексиев

МЯСТО:Търговски обект- Virtuosa, гр. София

ДАТА: Април 2016

ЦЕЛ

VR рекламно съдържание за бутиков магазин за бижута- Virtuosa. Целта на проекта цели да се симулира усещане за клиентско изживяване и да се представят селектирани продукти от каталога на клиента.

РЕЗУЛТАТИ

Според нуждите на клиента беше подбрано 360° видео като формат на съдържание. Рекламата проследява и отразява 4 основни елемента за да се постигнат поставените маркетингови цели: - локация на съответния търговски обект - интериор и атмосфера - продуктов каталог - брандово представяне

“Всяка достатъчно развита технология е неразличима от магия.“
(3-ти закон на А. Кларк)

  0896 17 88 22        [email protected]

© 2017 VR Express - Virtual Reality Agency. Всички права запазени.

TOP