ПРОДУКТОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИЗАЙН В РЕАЛИСТИЧНА ДИГИТАЛНА СРЕДА

Виртуалната реалност предлага интерактивна 3D среда с усещане за реални пропорции и дистанция. Това превръща технологията в силен инструмент за цялостно продуктово развитие и представяне.

ПОДХОДЯЩО ЗА

ДИЗАЙН

ПРОТОТИПИРАНЕ

ПРОДУКТОВА ИНСПЕКЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛСКО ТЕСТВАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИНВЕСТИТОРСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОЦЕС НА РАБОТА

1. КОНЦЕПЦИЯ

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. ДИСТРИБУЦИЯ

4. РЕЗУЛТАТИ

ПРОЕКТИ

ПРЕДИМСТВА

ПОДОБРЕН ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОЦЕС

ЕФЕКТИВНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ТЕСТВАНЕ

ИМЕРСИВЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН ПОХВАТ

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ VR ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ЧАСТИЧНО ИЛИ ЦЯЛОСТНО ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ.

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

А. Кларк

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP