80 ГОДИНИ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Клиент| Летище София

Програма| Интегрирана VR кампания: заснемане на  360° видео, изработване и дистрибуция на картонени очила за виртуална реалност Google Cardboard и осигуряване на VR инсталация с 4 настоли VR станции. 

Място| Летище София, гр. София

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP