СЛЯПАТА ВАЙША | VR КИНО

Клиент/Артист| Теодор Ушев

Услуга| VR Кино инсталация с мобилни- и настолни VR станции

Място| Дом на Киното, гр. София

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP