ГАВИСКОН| ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

Клиент| A&D Pharm Bulgaria

Услуга| Създаване на приложение за Добавена Реалност като инструмент за повишаване на продажбите

Място | гр. София

 

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP