A&D PHARMA| ЕКСПО СЪБИТИЕ

Клиент| A&D Pharma Bulgaria

Услуга| VR инсталация с цел брандова промоция на търговско експо 

Място| х-л Интернационал, кк Елена и Константин

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP