BEGLIKA FEST '16-'18

Клиент| Beglika Fest '16-'18

Услуги| VR инсталации, VR workshops, 360° видео 

Място| я. Голям Беглик

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP