ENTREPS AWARDS & 5G CITIZEN

Клиент| Entreps Association of Entrepreneurs and Business Owners

Услуга| Участие в дискусионен панел "Значението на 5G технологията за Еврепейския Съюз и заснемане на 360° видео от събитието.

Място| Европейски Комитет на Регионите, гр. Брюксел, Белгия

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP