SOFIA EXTREME FEST '17

Клиент| Sofia Extreme Fest

Услуга| Заснемане на 360° видео на фестивала както и заснемане на високо имерсивно 2D видео

Място| Паметник на Съветската Армия, гр. София

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP