INVESTOR.BG | ПРОМО СЪБИТИЕ

Клиент| Investor.bg

Услуга| VR Лекция, участие в дискусионен панел и осигуряване на VR инсталация

Място| Sofia Business Tower, гр. София

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP