KRKA|ЕКСПО ПРОМО

Клиент| KRKA Bulgaria

Услуга| VR инсталация с цел брандова промоция

Място| Межународен Дом на Учените- „Жолио Кюри“, Варна

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP