MASTERCARD HELLOWEEN PARTY

Клиент| MasterCard Bulgaria

Услуга| Интергрирана VR кампания: Заснемане на 360° видео на спонсорираното от клента парти, осигуряване на VR инсталация и дистрибуция на картонени очила за Виртуална Реалност Google Cardboard

Място | гр. София

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP