RENAULT | ЛЯТНО VR  '17

Клиент| Renault Nissan Bulgaria

Услуга| Серия от 4 VR инсталации с по 4 VR станции

Място| гр. София; гр. Пловдив; гр. Бургас. гр. Варна

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP