SIFF '17-'19

Клиент| Sofia International Film Fest '17-'19

Услуга| мобилни- и настлни VR инсталции; VR лекции 

Място| Grand Hotel Sofia, гр. София

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP