SENSATA| VR КИНО ВЕЧЕР

Клиент| Sensata Technologies Bulgaria

Услуга| Организиране на тематично тиймбилдинг събитие с персонализиране програма от VR филми

Място| VR Express Virtual Reality Club

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP