WORK&SHARE| ОТКРИВАНЕ

Клиент| Work&Share Coworking Space

Услуга| VR инсталация с цел брандова промоция по повод откриването на обекта.

Място| Work&Share Coworking Space

"Всяка достатъчно добре развита технология е неразличима от магия."

(3-ти закон на А. Кларк)

0899 807 886 / 0878 823 810 | [email protected]

VR Express 2019®. Всички права запазени.

TOP