Still not falimiar with XR?
Explore Reality-Based Technology for Your Company

Интро

Нашата страст са имерсивните технологии и разказването на удивителни истории. Ние създаваме силно имерсивно съдържание, което заздравява връзката на брандове с тедните аудитории. Използваме нашия интердисциплинарен опит, за да създадем удивително VR, AR или MR съдържание с ясно съобщение, подбуда за взимане на покупателно решение или цялостно улесенение на даден работен процес. Стратегическият ни подход към разказването на сюжети помага на брандовете, с които работим да комуникират сложни идеи по опростен и ефекктен начин, независимо дали става дума за потапящо VR / AR преживяване, 3D анимация или филмов проект.

Ние ще се погрижим вашето съобщение да е ясно и запомнящо се. Нашите иновативни решения трансформират начина, по който модерните компании извършват бизнес, развиват човещките си ресурси и взаимодействат с потребителите си.

Ние обичаме креативността и решаването на проблеми.

Нашата мисия е създаването на удивителни продукти.

Защо Разширена Реалност (XR)?

Ползите за вашия бизнес от използването на Виртулна-, Добавена и Смесена Реалност

  • Подобрено потребителско изживяване
  • Улеснен обучителен процес
  • Подобрена вътрешна комуникация и колаборация
  • Увеличаване на продуктивността и продажбите
  • Разграничаване на вашия бранд от конкуренцията

Проекти

01 Unichef Competition Client: Unilever Food Solutions
Project: 360° Video
View
02 VISA Client: VISA
Project: XR Campaign
View
03 Strepsils Client: A&D Pharma
Project: Branded VR Scene
View
04 Mastercard Client: Marstercard
Project: 360° Video
View
05 BALBUK Client: Balbuk Kindergarden
Project: VR scene & 360° Video
View
06 Koren Clothing Client: Koren Clothing
Project: VR experience
View
07 REV TAG Client: Rev Tag
Proejct: VR Scene
View
03 National Geographic Client: National Geographic
Project: Immersive VR Experience
View
09 SOFIA LABORATORY Client: The Laboratory Sofia
Project: VR Art Event
View
10 Gaviscon Client: A&D Pharma
Project: AR App
View
11 LWEX AR BUSINESS CARD Client: LWEX Studios
Project: AR Business card
View
12 Sofia AIrport Client: Sofia Airport
Project: 360° Video
View

Клиенти

Индустрии

Кои индустрии ползват XR? Нашите XR решения са директно приложими в следните сектори: Маркетинг, Брандинг и Реклама Производство Тежки индустрии Медицина + Здравеопазване Търговия Shopping Malls Спорт Автомобилни шоуруми Шоуруми за медели Кино и ТВ сериали Медии + Телевизия Мода Туризъм Restaurants & Bars Недвижими имоти, архитектура и интериорен дизайн Строителство и BIM Изкуство Журнализъм Събития/ предавания на живо Hospitality Enterprises Принт + Опаковки Образование Казина Анимация Фармацевтични компании Фитнес и Релаксация Маркетинг, Брандинг и Реклама Използвайте XR в маркетинговия си микс, за да увеличите драстично ангажираността на клиентите и да увеличите продажбите. Разграничете бранда си от конкуренцията и спечелете дългосрочната лоялност на клиентите си. Принт и опаковки Потапящите технологии и по-специално Добавената Реалност предлагат безкрайни възможности да направите вашите дизайнери за печат и пакети да се откроят от конкуренцията. Увеличете добавената стойност на вашия продукт с AR и MR. Образование VR, AR и MR променят изцяло начина, по който учим и придобиваме нови знания и умения. Превърнете учебния процес в увлекателно изживяване! Корпоративни обучения XR Решенията са идеални за организации с мащабна огранизацията и брои персонал, тъй като могат да осигурят едни и същи стандарти за процедури и методи за обучение в отделите. В крайна сметка това води до намаляване на разходите и увеличаване на печалбите. Производство Използвайте VR, AR и MR, за да намалите времето за обучение на новите служители, да осигурите отлично спазване на процедурите за здраве и безопасност и да увеличите печалбите си. Тежка индустрия Използвайте XR, засилете процесите на работния си процес и осигурете безработна работна среда. Съкратете значително време за обучение на операторите на машини и осигурете стриктно спазване на всички процедури за безопасност. 07 Medicine & Health care XR technologies are proving to be an innovative and effecient tool in assiting medical professionals treat various illnessess and disorders. VR, AR and MR are efficient in ensuring all medical persennel has recieved the same quality of training. 08 Retail Leverage consumer behaviour in your business' favour. Implement XR solutions to increase customer engagememt, to hit an all time high levels of customer loyalty & satisfaction. 09 Shopping Malls We offer a wide variety of services which are ideal for getting customer's undivided attention. Make your grand opening the talk in town. We offer all the tool you need to do so - interactive audio visual installations, video & lcd walls, interactive touchscreen displays, holographic devices and boutique 3D mapping. 10 Professional Sports Extended-reality based training simulations are finding their way into the world of professional sports. Athletes and coach staff have now the opportunity to simulate situations and moments from the game and better prepare themselves for competitions. 11 Art Immersive technologies are changing both the way art is created and the way we experience art. Expect to see increasingly more and more VR Galleries and VR exhibitions popping up, as well as prominent artist from different fields transitioning theor works in VR. 12 Automobile Industry Evolve your selling process by implementing XR to increase sales and drive profitability up. Every one of the top 10 car brands have already used VR, AR or MR in their marketing efforts. 13 Product Showrooms Take your product presentation to the next level. Use Virtual and Augmented reality to allow customers to configure your products and let them interact with them in Virtual Reality. If all your products are on-site you can simply use Augmented Reality to communicate the product specifications in a more effective way. 14 Media & Broadcasting Virtual Reality and Live 360° streaming are being implemented more and more into traditional broadcasting in news reports, live journalism and evening shows. 15 Movies & TV Shows Nowadays, Blockbuster movies and ther highest rated TV shows all use VR to promote their product and further more invite viewrs and fans to experience first-hand the world they have created for them. 16 Journalism Nowadays, Blockbuster movies and ther highest rated TV shows all use VR to promote their product and further more invite viewrs and fans to experience first-hand the world they have created for them. 02 Animation Virtual Reality is disrupting the traditional workflow of the animation creation process. Being able to express one's creativity on a 3D canvas gives creatives an extrodanary freedom and new reals of possibiliteis to explore. From 3D modelling, to rigging and animation itself, VR is bound to change the way we create animation. 01 Fashion Nowadays, Blockbuster movies and ther highest rated TV shows all use VR to promote their product and further more invite viewrs and fans to experience first-hand the world they have created for them. 03 Tourism The toursim sector is embracing XR. Let your customers experience a glipmse of their desired destinations with VR. Differentiate yourself from the competition and expand your custoemr base 02 Hospitality In times of fierce competition and ever more globalised market, making your product offering unique has become a vital necessity. Our arsenal of XR solutions guarantee you will awe your customers, both existing and potential ones. Restaurants & Bars Elevate the cusotmer experience in your establishment to new heights. Use interactive 3D projections, augmented reality and touch-displays to streamline your business operation. 20 03 Pharmacutical Companies Use Virtual and Augmented Reality to take your product promotion to the next level. Cut operation costs down and drive sales up. 01 Fitness & Relaxation Fitness and relaxation facilities and franchises around the world are embracing XR. Offer your clients a more engaging and fun way to work out and to relax, ultiamtely growing your memberships. — Summer Collection — Woman in Red — Sunglasses — Sunglasses — Sunglasses — Summer Collection — Woman in Red — Sunglasses

209.2 млрд.

Прогнозата е, че размерът на пазара на AR и VR в световен мащаб ще нарасне 7,7X между 2018 и 2022 година

Statista, Greenlight Insights

75%

от най-ценните марки в света създадоха някаква форма на виртуална или разширена реалност

Deloitte

67%

на медийните купувачите искат AR / VR реклами в своите дигитални маркетингови кампании.

Vibrant Media

80%

от потребителите реагират положително на брандирани VR изживявания

Touchstone Research

Готови ли сте да стартирате проекта си?

ние създаваме потапящи, интерактивни и иновативни преживявания за вашия бранд.

С нашето запомнящо се и потапящо съдържание помагаме на напредничаво мислещите брандове да спечелят конкурентно предимство в своите индустрии.

Приложения

01 The big question remains. What can you use XR for? Immerseive technologies give us endless possibilities to enhance your business operations. Retail Shopping malls Virtual Shops Virtual Configurators Soft Skills Training Training for engineers Training for Machine operators Brand Storytelling Medical Training Simulators Health & Safety Training Simulators TV & Media Live Events Streaming Interactive Visual Installations AR Billboards, Backdrops and Banners Confrence Meetings in VR BIM Visualizations Team Buildings XR Art Exhibition Corporate Events VR films & VR Documentaries VR Branded Experiences Product promotion Product visualision Marketing Activations VR Test Drive Trade Expos Hosted Confrences AR Business card AR Catalog Design & Prototyping 01 Medical Training Simulators Medical facilities all over the world are using Virtual Reality to provide medical staff with the same standard of training, to accelerate collaboration between medical experts and drive overall costs down. Needless to say, xr training simulators are being widely used in universities as well. 02 Design & Prototyping Evolve your design- and prototyping process by implementing VR tools in your overall workflow. Benefits involve faster production times, more freedom for creativity expression and better collaboration among team members. 03 Product promotion Incorporating Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed reality in your product promotion strategy propels customer engagement to the highest of levels. Let your customers feel and interact with your product freely and build stonger customer relashinships than ever before. 02 Product visualision Take your product visualizations to the next level. You need a solution in the product development process to facillitate collaboration and accelerate pdoction? You need to impress an investor? Or you need to be the talk of the next trade fair event you participate in? - XR technologies offer the perfect tools to get the job done. 01 Marketing Activations If you need to make your next marketing activation the talk of the town, you can definetely use our services. We use all the nuances of immersive technologies to find the best solution for you -whether it is VR or AR content, a Video Wall with personalzied content, a Holographic device or a touch-screen display. benefits include: increased customer engagement, higher persentage of customerse will remember the brand message, increase brand awarness and positive brand image. 02 Brand Storytelling Give your brand story the power of magic and entchantment by telling in Virtual Reality. Allow your audience to witness the roots of your brand's beginning, to experience your brand's evolving throught its history and to feel your brands'core values and grand vision. Win a place in your customers's heart and solidify your brands' overall awareness. 03 Try before you Buy Most customers love the chance to get a little taste, a glimpse, a small demo if you will of the product they are about to purchase. Testing a product increases the potential buyer's confidence in your offering and untimately their cahnces to purchase from you. The tourism adn the hospitality industries use widely the "Try before your buy" tactic. 02 Soft Skills Training Soft skills are becoming ever more valuablt in the competitive and highly interconnected world we live in. Training programs in VR allow your employees to improve their soft skill rapidly by providing a realistic representation of real world scenarios in a safe and judge-free environment in VR. 01 Virtual Shops The e-commerce sector has seen a radip growth throught the last decade, however the concept of a web shop has not changed a lot. Virtual Relaity offers a unique way for your brand to create a whole shopping experience personalized for your audience at the comfort of their homes. Reinvent the online shopping experience and win your customers' loyalty for life. 02 Virtual Configurators Virtual configurators are easily added to your website and allow your customers to view and rotate your products in 360 degrees, to interact with it and to configure it. This increases the sales potential for your products by allowing the potential customer to get familiarized with your product at the comfort of their screen which ultimately saves them extra time and efforts. 01 Training for engineers Virtual Reality Trainig simulators are an effective tool to drive drastically down training periods for new employes, to upskill existing ones and facillitate collaboration among teams. Optimize your work process with XR technologies and drive productivity and profitability up. 03 Training for Machine operators XR technologies allow us to simulate an envorment and/or augment our surrounding one. This gives companies, especially in the heavy industry, a first in a life chance to similate situations which would otherwise be too expensive or dangerous for the employes' health, thus saving the company time and money. 02 Health & Safety Training Simulators Keeping an incident free working environment is pivotal for any large scale business as well as being properly prepared for any unforseen event which could negative effect on workers' health and safety. Use VR, AR, and MR to increase people's awareness on how to act in crisis situations and/or how to work with potentially dangerous equipment without any risk for their safety. 02 TV & Broadcasting Traditional media such as TV & broadcasting are experiencing a stagantion with the ever more present alternatives on the internet. This has led to many TV programs such as news outlets, event shows or sports broadcasting networks to implement virtual reality in one shape or form - live VR gaming, VR art performaces, interactive VR games and live broadcasting in 360°. 01 Live Events Streaming Wether we talk about a major sporting event, a mainstream public event ot the next big concert, streaming your event in 360° allows your viewers to get a more detailed picture of the event thus making the experience more real-like. Chase higher vierewships withj 360° content which has proven to be more engaging by far compared to traditional 2D content. 03 Interactive Visual Installations Throughout human history, people have been fascinate by both technology and art. We fuse the two to deliver an unmatched real-life experience for our clients. Interactive visual installations awe guests and participants alike while elevating your brand status to new heights. We create personalised solutions for clients with the utmost attention to their brand's essence and values. 01 Confrence Meetings in VR Would you like to make your confrence meeting more meaningful and productive? Or you simply want to meet your over seas partnerts immediately and not take a 12 hours flight to do so? You can now hold your confrence meetings in Virtual Reality, making the more experienc more engaging and memorable for all participants, not mentioning possible at a fraction of the money it would otherwise cost to bring higher management from different countries together in a physical meeting. 02 BIM Visualizations VR, AR and MR have the power to simulate and/or augment our reality with a pin point precision. This makes them great for visualizing any aspect of the Building inforamtion Modelling. The results are faster project completion times, better team communication and inter-team collaboration as well impecable construction precision. 01 VR Branded Experiences VR Branded Expereinces are usually used to achieve better product promotion results and/or as Brand-storytelling tools. What is unique in either case is that the content may not even be directly connected with your brand, however it is your brand that allows the viewer to enjoy this unique VR experience. This solidifies your brand a place the customer's mind and ensures a positive and longlasting emotianl imprint. 02 VR films & VR Documentaries The film industry is embracing VR which as a tool refines how the seventh art is being created. Immersive naratives challenge the traditional way of storytelling by giving creatives' freedom to experiment with the medium and evoke stronger emotions from the audience. 01 XR Art Exhibition A new wave of immersive XR exhibitions is coming our way. Artists are embracing new tools for creativity expression and we all can enjoy these. Add immersive technology to your gallery, immerse visitors in the art and let them interact with it. 03 Corporate Events No matter the occasion, you can easily add VR, AR and MR to your next corporate event to awe your guests. Use audiovisual installations, video walls and holographic devicse to catch people's attention and leave a strong emotional imprint on all guests. 02 Team Buildings Activities in VR offer a great opportunity to enhance team collaboration and communication, to cultivate team spirit and last but not least to have a lot of fun. Gift your employese smiles and laughter with VR and make your team building event a memorable one. 03 AR Catalogs Make your product catalog alive. Use Augmenteed Reality to visualize your products and impress clients and partners alike. Pictures are worth thousends of words - AR lets you comunicate your products to your customers in a awe-inspiring way. 03 AR Business Cards Make your business card more impressionable than ever before. Include a fun and animated introduction, list your services and ensure you have captured your potential client's or partner's attention. 02 AR Billboards, Backdrops and Banners In the age of hyper-advertisement being able to stick out from the competition is a key to success. Counter the saturation of outdoor advertising and make your Billboards, backdrops and banners come to live. Communicate your brand message clearer and more soundly than ever.

82%

от управителите на предприятия прогнозират, че ще се използват MR през следващите три години

Toshiba

71%

от потребителите предпочитат да пазаруват от търговец на дребно, ако се предлага разширена реалност

Lumus Vision

4x

намалена средна продължителност на обажданията за техническа поддръжка

ThyssenKrupp

50%

намаляване на времето за монтаж.

BAE Systems

ИМАТЕ ИДЕЯ?

Ние ще се погрижим за останалото.

Планирайте безплатна 60-минутна консултация с един от нашите експерти Без скрити условия. Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

Обрятна връзка от наши клиенти:

I recommend them with pleasure the trip was excellent, their staff are awesome people.

Casey

Wanderer
I recommend them with pleasure the trip was excellent, their staff are awesome people.

Casey

Wanderer
I recommend them with pleasure the trip was excellent, their staff are awesome people.

Casey

Wanderer
I recommend them with pleasure the trip was excellent, their staff are awesome people.

Casey

Wanderer
I recommend them with pleasure the trip was excellent, their staff are awesome people.

Casey

Wanderer
I recommend them with pleasure the trip was excellent, their staff are awesome people.

Casey

Wanderer

Медии

Като пионери в областта, ние сме имали многобройни медийни взаимодействия - телевизионни интервюта, интервюта в списания, гостувания в телевизията, интервюта в онлайн медии и др. Винаги сме щастливи да споделим своите знания и опит с широката общественост. Искате да си поговорим за XR?

Събития

Нашите XR решения ще гарантират “УАУ” ефекта на вашето събитие. Подарете магическо изживяване във Виртуална Реалност на посетителите си и създайте един незабравим спомен асоциран вашия бранд.

Ние не просто осигуряваме удивително изживяване за вашите гости, но предлагаме едно гише решение за целия процес на планиране на XR събития - управление на събития, брандиране на събития, осигуряване на хардуер и персонал.

Тиймбилдинг

Гарантиран ”УАУ” ефект за вашия следващ тииймбилдинг. Без значение дали сте в офис, в планината или на морето, ние ще суплементираме програмата ви с незабравими и високо ангажиращи изживявания във Виртуална Реалност.

Корпоративни събития

Разчупете леда на следващото си корпоративно събитие и създайте незабравим колективен спомен за всички колеги. Услугата е подходяща за празнуването на поводи като корпоративни годишнини, сливане на компании, коледни партита, годишни събрания с партньори и т.н.

VR "Happy Hour"

Предлагаме ви възможността да дойдем на мясно, във вашия офис и да ”вкараме” целия ви екип във Вирутална Реалност. Мотивирайте своите войски с "Happy Hour" във Виртуална Реалност!

Бранд активации

Съберете погледите на всички хора на следващата си бранд активация. VR е доказан катализатор на ангажираност и автентични емоционални реакции от страна на зрителя, което привлича вниманието на околно стоящите хора. Така вашето бранд съобщение няма да остане неразбрано.

Търговски изложения

Направете така, че вашия бранд да изпъква сред конкуренцията на следващото търговско изложение. Ние ще създадем удивително изживяяване, което позволява на потенциалните ви клиенти да взаимодействат с продукта/услугата ви във Виртуална Реалност.

Тематични Конференции

Прибавете допълнителна стойност към вашата конференция, като използвате VR/AR за да повишите ангажираността сред посетителите. В допълнение, предлагаме специфично подготвени лекции/презентации спрямо темата на събитието.

VR Кино зонa

Предлагаме специален “VR Кино” пакет, включващ 1-часова програма с VR съдържание за до 20 човека. Услугата е подхододяща за арт и кино фестивали, кино премиери и тиймбилдинги. Усетете седмото изкуство във Виртуална Реалност.

VR Зони

VR зоните са чудесно допълнение към всеки тип фестивал. VR зоните добавят стойност към вашето събитие, увеличават ангажираността и правят цялото преживяване по-запомнящо се.

Експериеншъл маркетинг събития

VR ни позволява стратегическото планиране и прецизно изработване на архитектурата на на цялото изживяване. Нашият богат нов хау ни позволява да напаснем максимално максимално добре от характера на технологията с целите на вашия бизнес.

Наем XR техника

Ние отдаваме под наем XR оборудване от всякакъв вид - от VR хедсетове, VR симулатори, до видео стени и сензорни дисплеи. Ние предлагаме всякакъв вид оборудване, което да направи представянето на вашето събитие удивително и незабравимо.

Oculus Rift/ S

This HMD is tethered to a high-end gaming PC and still provides the highest quality of experience for a prolonged time of use.

Oculus Quest

The highest class wireless VR headset on the market. These lightweight VR googles give you the freedom to explore your surroundings in VR without feeling restricted by any cables. An absolute sense of magic

High-End Gaming PC

The more immersive and realistic the experience feels the more powerful PC is required to run it. We got you covered in any case with a top-notch gaming pc ready for rental.

Oculus Go

These HMDs are standalone devices used mainly for passive consumption of VR- 360 videos and different applications where you do not have position tracking. Extremely applicable for VR cinema zones.

HTC Vive

This is the second-best PC-tethered HMD on the market which we offer for rent. Despite its more difficult set-up, HTC Vive remains one of the main VR headsets.

Racing Simulator

Use the racing simulator to bump up your guest's adrenaline and give them a chance to feel like a professional racer!

Революционен маркетинг с нашите имерсивни XR решения.

Increasing sales, driving traffic, leaving impressions.

Видео стени

Използвайте видео стени, за да оживите вашия щанд или събитие и да бъдете забелязани от всички наоколо. Използването на видео стени дава допълнителна видимост на вашия бранд и вашето съобщение ще бъде забелязано от всички минувачи. Използваме най-висок клас дибгитални табели да и можем да показваме 1080p и 4K изображения.

89%

От хората запомнят реклами съдържание, видяно на видео стена

Тъч дисплеи

Искате ли да предефинирате клиентското изживяване за вашата аудитория? Сливането на дизайн, иновации и технологии ви позволява да преоткриете какво означава истинска клиентска ангажираност. Използвайте тъч дисплей във вашия търговски обект и увеличете продажбите си !

71%

от хората съобщават, че дигиталните табели/билбордове привличат вниманието им.

Холографски Дисплей

Холографските дисплеи са друг чудесен начин да добавите стойност към вашата маркетингова кампания. Използвайте този ефективен инструмент за публизчни презентация, за да покажете своя продукт и да изкомуникирате ценностите на вашаия бранд по уникален и незабравим начин!

$3.57 млрд.

стойност на пазара за холографски дисплей пазар до 2020 г.

"Можете да проектирате и създавате, и изграждате най-прекрасното място an света. Но за да направите мечтата си реалност, ви трябват хора"

Уолт Дисни

Нека превърнем мечтата ви в реалност!

Уъркшопи

Нашите персонализирани корпоративни семинари ще ви дадат конкретни знания и знания за индустрията. Разберете как можете да придобиете конкурентно предимство с използването на XR технологии.

Дискусионни панели

Приветстваме всяка възможност да участваме в публични дискусии на тема Виртуална, Добавена и Смесена реалност. Ще се радва,е да споделим "скромния" си опит и ноу най за все по-важната роля, която играят XR технологиите в бизнеса и ежедневния живот.

Образователни лекции

Ние твърдо вярваме, че знанието е сила, затова се стремим да подкрепим новото поколение разработчици и VR художници на xr чрез провеждане на лекции за гост лекции в различни университети като Софийски университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Лесотехнически университет и други.

Уъркшопи

Наемете ни да организираме персонализиран уъркшоп за вашата компания и ние ще ви покажем водещите начини, по които вашата индустрия се възползва от новоситте на VR, AR и MR технологиите.

Дискусионни панели

Имате интерес да добавите стойност къв вашия дискусионен панел? Ние разполагаме с задълбочен набор от знания и дългогодишен опит в областта на потапящите технологии и ще се радваме да споделим “скромия” си опит в областта пред вашата публика.

Тематични конференции

Увеличете драстично добавената стойност на вашата тематична конференция - имаме богат опит в участието на различни конференции, както в Бъклгария така и на междунарожно ниво, и сме винаги готови да споделим своя ноу-хау и опит.

We've been at: